Joannesschool

Project: "Wie ben ik?"

De kinderen hebben een handleiding gemaakt over zichzelf in de vorm van een muurkrant of een werkstuk. In de handleiding wordt zichtbaar wat ze allemaal geleerd hebben over zichzelf, hoe andere hen kunnen helpen en andersom. Ook de ouders zijn betrokken in dit project om mee te denken en te kijken naar de werkstukken van de kinderen. De muurkranten zijn te bewonderen in de bovenbouw hal. Door middel van knijpers met namen erop, kunnen kinderen op bordjes die in de klas hangen, aangeven hoe ze zich op dat moment voelen.

Wilt u meer weten over dit project? Vraag het gerust de kinderen van groep 7/8.

En dat het project geslaagd is, bleek wel uit de volgende situatie. 

Een kind loopt naar de juf tijdens een rustmoment in de klas. Dit is een moment op de dag om je hoofd even leeg te maken en op te laden. De juf is op dat moment aan het nakijken. De leerling zegt: 'Juf, uw knijper hangt bij een vol hoofd. Misschien moet u ook even mee doen met het rust momentje dan ben je daarna weer opgeladen om door te werken.'