Joannesschool

Project "Onderwijs van de toekomst

Project "Onderwijs van de toekomst

Van 5 tot en met 23 maart starten we met alle 16 WSKO-scholen het project “Onderwijs van de toekomst”. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo, wat veel invloed zal hebben op het toekomstige leven van onze kinderen. In dit project gaan ze zelf nadenken over hun toekomst en hoe deze er naar hun idee uit zal zien. Op donderdag 22 maart, van 16.30-18.30 uur organiseren we een open avond op school, waar u het werk van de kinderen kunt bewonderen. Van 26 maart tot en met 6 april zullen de creatiefste ontwerpen te zien zijn in het Gemeentehuis Westland in Naaldwijk.

Koppeling met cultuur

Wij maken voor dit project een koppeling met de cultuurdisciplines nieuwe media en drama. Iris Scheffers van ‘Iets Atelier’ zal met elke groep stopmotion filmpjes maken. Ook geeft zij een dramales die in het teken staat van de toekomst. Daarnaast gaan alle units aan de slag met een deelthema. Unit 1/2 met vervoer van de toekomst, unit 3/4 over wonen in de toekomst, unit 5/6 met techniek van de toekomst en unit 7/8  gaat het hebben over het milieu.

Net als in ons "dagelijkse" onderwijs, besteden we tijdens dit project aandacht aan de 21-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken,  probleemoplossend werken en  kritisch en creatief denken. 

Aanleiding voor het project

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Robots en computers nemen een deel van ons werk over, we communiceren met elkaar via sociale media, we bedienen onze verwarming thuis op afstand met onze smartphone en we lopen rond in de Middeleeuwen via Virtual Reality. En dit zijn maar een paar voorbeelden van de ontwikkelingen die plaatsvinden. En het einde is nog lang niet in zicht. De technologische en andere maatschappelijke ontwikkelingen nemen een enorme vlucht en hebben invloed op het toekomstige leven van onze kinderen.

21-eeuwse vaardigheden

Door deze veranderingen zullen de kinderen over nieuwe kennis en vaardigheden moeten beschikken, wat gevolgen heeft voor wat wij kinderen leren op school. Vanuit de overheid is onder de naam Onderwijs 2032, in samenwerking met diverse partijen waaronder ook het bedrijfsleven, gekeken welke kennis en vaardigheden nodig zijn. Dit zijn onder andere Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, digitale geletterdheid en burgerschap, maar ook vakoverstijgende vaardigheden, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken en creativiteit.

Project over de toekomst

https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_5120-(1)-(1)-860-860.JPG
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/2d4d6f21-4cd9-4ff5-b7d4-6318a95c2774-860-860.JPG
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/1518a7f2-b6c5-4529-aac1-17800835c5d8-860-860.JPG
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/6588f49b-86d1-4115-9072-dd982c61e16d-860-860.JPG
Bekijk het gehele fotoalbum