Joannesschool

Privacybeleid

Met organisaties waar wij al dan niet verplicht mee samenwerken, zoals DUO (Ministerie van Onderwijs), leerplicht, e.d., zijn schriftelijke afspraken gemaakt over het zorgvuldig omgaan met de leerling-gegevens.

Onze oudervereniging krijgt een groepslijst, dat is namelijk nodig om alle festiviteiten, waarbij aantallen, namen en bijzonderheden als allergieën belangrijk zijn, goed te kunnen organiseren.
In de eerste week van het schooljaar ontvangt via uw zoon/dochter een noodgevallenbriefje. Hierop kunt u elk jaar aangeven of u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto's van uw zoon/dochter op social media.