ouderportaal

 U komt in het ouderportaal via het poppetje rechts bovenin de site of via de bovenstaande link.
Om in te kunnen loggen heeft u inloggegevens nodig. Die krijgt u in een mail gestuurd, zodra uw kind op school zit.
De volgende onderdelen zijn voor u in te zien:

-personalia: persoonsgegevens van uw kind
-gezin: ouders/verzorgers en broers/zussen
-medisch: eventuele medische aandachtspunten voor school
-groep-: de kinderen in de groep van uw kind
-absentie: wanneer is uw kind afwezig geweest
-toetsen: uitslagen van Citotoetsen en methodetoetsen

Cito uitleg

Download