Dit vinden ouders van ons

In februari/maart 2019 heeft een tevredenheidspeiling plaatsgevonden onder ouders en kinderen (vanaf unit 5/6). We hebben de belangrijkste resultaten op een rijtje gezet. 

Leerstofaanbod

Ouders en kinderen zijn tevreden over de aandacht die er wordt gegeven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, aan normen en waarden, maatschappelijke thema’s en aan het aanbod van lessen die betrekking hebben op toekomstige vaardigheden, zoals ICT-vaardigheden. Er is behoefte aan meer aandacht voor techniek, onderzoekend leren, talentontwikkeling en het leren leren.

Pedagogisch klimaat

Zowel ouders als kinderen zijn tevreden over het pedagogisch klimaat op onze school. Zij zijn van mening dat er veel persoonlijke aandacht is voor kinderen, zowel in het algemeen als in bijzondere situaties en dat er aandacht wordt besteed aan het uitpraten van conflicten tussen kinderen. Zowel ouders als kinderen waarderen de sfeer op school en voelen zich er prettig en veilig. Leerkrachten worden ervaren als aardig, respectvol en vakbekwaam. We zijn blij met deze resultaten. Het geeft aan dat kinderen zich prettig voelen op school, wat een belangrijke voorwaarde is om te kunnen leren.

Kernwaarden

Zowel ouders als kinderen zijn van mening dat de leerkracht het samenwerken, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het zelfvertrouwen van kinderen bevordert. Een belangrijk gegeven voor ons, omdat deze elementen belangrijke onderdelen/kernwaarden zijn van ons onderwijs.

Zorgaanbod

Ouders vinden dat de school de leervorderingen van de kinderen goed in kaart heeft. Wel hebben zij behoefte aan meer informatie over toetsresultaten en over de manier waarop zij hun kinderen zelf thuis kunnen ondersteunen op leergebied, als dat nodig is. Ook willen ouders geïnformeerd worden als hun kind strucutureel extra ondersteuning krijgt op school.

Ouderbetrokkenheid

Ouders voelen zich welkom op school. Ze vinden dat ze voldoende worden betrokken bij schoolactiviteiten en wonen graag workshops bij waarbij zij kennis kunnen maken met ons onderwijs.

Communicatie

Vrijwel alle ouders lezen de nieuwsbrief van school, de helft volgt de school ook via Facebook. Ouders geven aan niet voldoende op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen die school wil doormaken. Zowel ouders als kinderen waarderen de aanwezigheid van de kinderen bij de ouder/kindgesprekken vanaf unit 5/6 en geven aan ook behoefte te hebben gesprekken zonder aanwezigheid van hun kind.