Buitenschoolse Opvang

Na de zomervakantie bieden wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voorschoolse opvang op school. Als er voldoende belangstelling is voor woensdag, gaan we dat deze dagen ook organiseren. 

Voor de naschoolse opvang werken wij samen met: 

Stichting Kwest. Voor meer informatie: www.stichtingkwest.nl.

2Samen, Voor meer informatie: www.2samen.nl

Naschoolse opvang vindt vooralsnog niet plaats op school maar bij Stichting Kwest en 2Samen. De kinderen worden na schooltijd door de organisaties opgehaald. 

Vanaf januari 2019 zal de buitenschoolse opvang op school plaatsvinden.

Het is raadzaam uw kind zo spoedig mogelijk op te geven als u van naschoolse opvang gebruik wilt gaan maken. U bent in de keuze van aanbieder uiteraard vrij en mag ook een andere organisatie benaderen hiervoor.