Joannesschool

Ouderbetrokkenheid op de Joannesschool

Eenmaal per jaar organiseren de MR (Medezeggenschapsraad), OV (Oudervereniging) en het team een gezamenlijke avond, waarbij aandacht wordt besteed aan een bepaald thema. Dit jaar werd de avond georganiseerd door de OV en ging het over ouderbetrokkenheid.

Belang ouderbetrokkenheid
Belangrijkste conclusie was dat zowel ouders als het team ouderbetrokkenheid heel belangrijk vinden. Niet alleen omdat het fijn en leuk is dat zoveel ouders willen helpen bij het organiseren van diverse activiteiten. Het is ook van groot belang dat ouders betrokken zijn bij de (school)ontwikkeling van hun kind, zowel op gebied van leerprestaties als op welbevinden en gedrag. Ouders kennen hun kind het beste en kunnen samen met de leerkracht bepalen op welke manier het kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Waar gaat het goed, waar kan het beter
Tijdens de avond hebben we gekeken naar de diverse onderdelen van ouderparticipatie en op welke punten het goed gaat en welke punten verbeterd kunnen worden. Ook werd besproken welke ontwikkelingen er in de maatschappij plaatsvinden, die van invloed zijn op ouderbetrokkenheid. Een belangrijk voorbeeld is het feit dat ouders steeds meer gaan werken en daardoor minder tijd hebben voor activiteiten op school.   

Actiepunten
Al op de avond zelf kwamen we tot een aantal actiepunten die we gaan uitvoeren om ouders nog meer te betrekken. Voorbeelden zijn het meer gebruik maken van kennis en ervaring van ouders in workshops of gastlessen. Maar ook een andere opzet van de informatie-avonden aan het begin van het schooljaar. Er komt een plan van aanpak met alle actiepunten, die zal worden besproken met de OV en MR. We informeren u hierover in de volgende nieuwsbrief.  

Heeft u goede ideeën?
Goede ideeën zijn altijd welkom! Heeft u zelf een goed idee of voorstel, neem dan contact op met de klassenouder of met Irene van Deursen (i.vandeursen@joannes.wsko.nl).