Joannesschool

Ouderbetrokkenheid

"Leuk om nu echt een beeld te hebben bij de verhalen die mijn kind thuis vertelt over school". Een opmerking van een aantal ouders na het bijwonen van de workshops. En dat was nou net de bedoeling van de avond! 

 

Pijlers van onderwijs

Na de ALV kregen ouders in drie workshops een korte toelichting over drie thema's en konden ouders daarna zelf aan de slag. Zo maakten zij kennis met de Orka-training, die wij gebruiken voor de ontwikkeling in sociale vaardigheden. Bij de workshop Wetenschap en Techniek kregen ouders inzicht in de doorlopende leerlijn programmeren, waarin duidelijk werd hoe de principes van het programmeren stapsgewijs worden aangeleerd, te beginnen bij unit 1/2. De workshop over Snappet gaf ouders duidelijkheid over de meerwaarde van dit systeem. 

Doel van de avond was ouders te informeren en betrekken in de vier pijlers van ons onderwijs, namelijk samenwerken, ontwikkelingsgericht werken, vertrouwen en eigenaarschap. En dat is naar ons idee goed geslaagd. Bedankt aanwezige ouders voor jullie betrokkenheid!

Workshops over ons onderwijs

https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_7759-860-860.JPG
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_7757-860-860.JPG
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_7761-860-860.JPG
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/IMG_7765-860-860.JPG
Bekijk het gehele fotoalbum