Joannesschool

Orka-training voor positief leerklimaat

Een goede sfeer in de groep en een positief en veilig leerklimaat vinden wij zeer belangrijk. Pas als kinderen zich prettig en veilig voelen in een groep, komen zij echt tot leren. Hoewel er in de groepen al veel wordt gedaan om dit te realiseren, hebben we besloten dit nog verder vorm te geven. We gaan dit doen door middel van de zg. Orka-training in groep 5 t/m 7. Centraal in deze training staan de waarden van onze school: vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid, respect, zelfstandigheid en eigenaarschap. De training bestaat uit zes lessen. De kinderen werken individueel, in tweetal, groepjes en klassikaal aan sociale vaardigheden, weerbaarheid en groepsvorming. Er wordt tijdens de training geoefend met initiatief nemen, samenwerken, overleggen, reageren op uitdagen, opkomen voor jezelf en opkomen voor elkaar.

De lessen worden gedaan door een professionele trainer. Bij de taining zijn de leerkrachten nauw betrokken bij het proces van de groep. 

Groep 5 t/m 7

De training start in de units 5/6 en vindt plaats in de periode van 2 december tot en met 23 februari. In januari/februari begint de training voor groep 7. De reden dat wij juist voor deze groepen hebben gekozen, is dat kinderen zich vanaf groep 5 meer gaan richten op andere kinderen en de groep, daar waar jongere kinderen nog meer op zichzelf zijn gericht.
Ouders van leerlingen van units 5/6 worden uitgenodigd voor een ouderavond op maandag 28 november, waarbij ze verder worden geïnformeerd over de Orka-training. Indien er voldoende ruimte is, zijn ouders van groep 7 ook welkom. Anders organiseren we voor hen op een later tijdstip een aparte bijeenkomst. Ouders van de groepen 5 t/m 7 ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.