Joannesschool

Orka-training unit 5/6

Extra informatie voor ouders en kinderen

Aandacht voor sociaal-emotioneel leren
De klassikale training bestaat uit vier lessen Orka, die plaatsvinden in de periode december t/m maart. De lessen worden ingevuld met fysieke oefeningen waarin de interactie tussen kinderen zichtbaar wordt. De oefeningen werken aan sociale vaardigheden en groepsvorming. Tijdens elke oefening geven de leerkracht en trainer feedback aan de kinderen over de keuzes die gemaakt worden.

Groepsvorming
De oefeningen worden ingezet om het groepsgevoel te versterken. Hoe kun je als klas of in een groepje samenwerken om een opdracht met elkaar tot een goed einde te brengen? De kinderen oefenen met leiden en volgen.

Keuzes voor het kind
De kinderen oefenen met opkomen voor jezelf, negeren, relaxed reageren, een slimme plek, elkaar aanspreken en elkaar helpen. Als het ongewenste gedrag niet stopt, kan het kind het melden bij de leerkracht.

Wat is de inhoud van de lessen?
Er wordt tijdens de training geoefend met initiatief nemen, samenwerken, overleggen, reageren op uitdagen, leiding nemen, volgen, opkomen voor jezelf en elkaar helpen.

Terugkoppeling ouders
De terugkoppeling over de ORKA-training kunt u als ouders via de leerkracht krijgen.

Op de website kunt u video’s bekijken van oefeningen die tijdens de lessen gedaan kunnen worden.
Zie www.praktijkorka.nl/ouders 

Wat kunt u doen als ouder?

Wat kunt u doen als ouder als uw kind thuiskomt met verhalen over ongewenst gedrag van andere kinderen? Klik hier voor meer informatie.  Tips voor ouders