Joannesschool

Onze gedragscoördinatoren

Met ingang van dit schooljaar hebben we gedragscoördinatoren op school. We leggen u graag uit wat zij doen en we stellen ze aan u voor.

Zoals de naam al zegt, houden de gedragscoördinatoren zich bezig met het gedrag van zowel de leerlingen in een groep als individueel. Doel is een veilig en prettig schoolklimaat voor alle kinderen, omdat zij pas echt aan leren toekomen als aan deze voorwaarde is voldaan. Bovendien vinden we het heel belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan.

De gedragscoördinatoren zullen zich onder andere bezighouden met het maken van uniforme regels en afspraken binnen school en op het schoolplein, zodat alle kinderen weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast houden zij zich bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de groepen en individuele leerlingen en adviseren ze collega’s bij eventuele gedragsproblemen.  De gedragsspecialisten werken hierbij nauw samen met de leerkrachten, zorgcoördinator Corine van Velden (voorheen IB-er) en de directie. 

Corine van der Knaap en Laura Bos zijn de gedragscoördinatoren voor de groepen 3 t/m 8 en Helma Voskuil voor de groepen 1/2.  Zij hebben hiervoor alle drie een gespecialiseerde opleiding gedaan.