Joannesschool

Onderwijs van de toekomst

Op woensdag 18 januari hebben we met alle ruim 450 WSKO-collega's een studiedag. Onderwerp is het onderwijs van de toekomst. Want dat er zaken gaan veranderen in het onderwijs door de vele maatschappelijke ontwikkelingen, is zeker. 

De wereld verandert

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Robots en computers nemen een deel van ons werk over, we communiceren met elkaar via sociale media, we bedienen onze verwarming thuis op afstand met onze smartphone en we lopen rond in de Middeleeuwen via Virtual Reality. En dit zijn maar een paar voorbeelden van de ontwikkelingen die plaatsvinden. En het einde is nog lang niet in zicht. De technologische vooruitgang neemt een enorme vlucht en heeft effect op onze maatschappij. Maar ook andere veranderingen, zoals de internationalisering en individualisering, hebben invloed op ons dagelijks leven.

Nieuwe koers in het onderwijs

Het is zeker dat de wereld er anders uit zal zien, als de kinderen die nu naar school gaan aan hun volwassen en werkzame leven beginnen. Deze kinderen zullen daarom over nieuwe kennis en vaardigheden moeten beschikken. Dit betekent een nieuwe koers in het onderwijs. Vanuit de overheid is, in samenwerking met diverse partijen waaronder ook het bedrijfsleven, gekeken welke kennis en vaardigheden nodig zijn. Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, digitale geletterdheid en burgerschap zijn de belangrijkste onderdelen. Er is een voorstel voor drie leerdomeinen: Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie en Taal & Cultuur. Vakoverstijgende vaardigheden, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken en leervaardigheden zijn daarbij van groot belang.

WSKO-scholen op koers

De WSKO-scholen onderzoeken hoe zij hun lesaanbod kunnen aanpassen om ervoor te zorgen dat de leerlingen goed zijn voorbereid op de toekomst. Maar er zijn ook veranderingen die al in gang zijn gezet. Zo is er een WSKO-school met officieel Engels als tweede taal en zijn er scholen waarbij leerlingen al vanaf groep 1 Engels krijgen. Een aantal scholen heeft een speciale leerlijn, waarbij wetenschap en techniek vaste onderdelen zijn van het lesprogramma. Ook het leren programmeren en ander digitale vaardigheden worden steeds vaker aangeboden. Maar ook cultuur en goed burgerschap krijgen binnen WSKO al veel aandacht. Een goed voorbeeld hiervan is de gezamenlijke inzamelingsactie van alle WSKO-scholen voor het bouwen van een school in Kenia vorig schooljaar, waarbij bijna € 35.000 werd opgehaald. In de komende jaren zal elke school het lesaanbod aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de visie van de school, de leerlingen en de ouders.