Joannesschool

Nieuwjaarsinloop 26 augustus

Deze middag komt in de plaats voor de informatieavond die normaal in de eerste week wordt georganiseerd. Belangrijke informatie krijgt u schriftelijk mee naar huis.

De aanleiding voor deze verandering was de thema-avond die dit schooljaar is georganiseerd door de OV, voor OV-, MR- en teamleden, waarbij het onderwerp ouderbetrokkenheid was. Een belangrijke conclusie was dat we meer naar een wederzijdse communicatie met ouders willen. Bij een informatie-avond was het vooral de leerkracht die aan het woord was en informatie gaf aan ouders. We willen naar een vorm waarbij zowel ouders als leerkrachten aan het woord zijn en we verwachten met deze nieuwjaarsinloop hieraan tegemoet te komen.

We hopen u allen te mogen verwelkomen!