Joannesschool

Nieuwjaarsinloop

De nieuwjaarsinloop vindt plaats op vrijdag 1 september.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Leerkrachten, leerlingen en ouders maken kennis met elkaar
  • Leerlingen geven presentatie over regels en afspraken
  • Leerkracht geeft informatie over afspraken van wederzijds melden van ongewenst gedrag, zoals pestgedrag
  • Kinderen laten aan ouders hun klas en materialen zien
  • Koffie/thee/limonade en een oliebol om het nieuwe jaar in te luiden

De regels en afspraken worden in de tweede schoolweek, op woensdag 30 augustus, samen met leerlingen, leerkrachten én een aantal ouders gemaakt. We vinden het prettig om ouders hierbij te betrekken, zodat we gezamenlijk hierin kunnen optrekken. Ouders worden hiervoor in de eerste schoolweek uitgenodigd. Leerlingen presenteren deze afspraken en regels tijdens de nieuwsjaarsinloop aan ouders.

Daarna informeren leerkrachten u over afspraken die we hebben gemaakt over het wederzijds melden van ongewenst gedrag van kinderen. We vertellen u in welke situaties wij contact met ouders opnemen over ongewenst gedrag en vragen u tevens om tijdig gedag of gevoelens van uw kind te melden. We doen dit om, samen met u, alle kinderen een veilig en positief schoolklimaat te bieden.

 

Tijden

Om ouders met meer kinderen op school zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen hierbij aanwezig te zijn, hebben we twee tijden:

Unit 1/2 en 5/6: van 13.45-14.15 uur

Unit 3/4 en 7/8: van 14.15-14.45 uur

Ook na 14.45 uur bent u nog welkom om even bij te praten met andere ouders en leerkrachten.