Joannesschool

Nieuwe opzet groepen 3/4

Nieuwe opzet groepen 3 en 4

Vanaf dit schooljaar werken we met een andere indeling van de groepen 3 en 4. Waar dit voorheen aparte groepen waren, zijn er nu drie groepen waarin zowel kinderen van groep 3 als van groep 4 zitten. Aanleiding voor deze verandering was het feit dat het aantal leerlingen in de groepen 3 en 4 vrij groot zou zijn, waardoor er gezocht moest worden naar de juiste onderwijsvorm. Na een gedegen studie en voorbereiding kwamen we met deze nieuwe opzet. Een vorm die past in de huidige tijd, waarbij het onderwijsaanbod steeds meer wordt aangepast aan het niveau en de onderwijsbehoefte van kinderen.

Hoe ziet het eruit?

Er zijn drie basisgroepen, waarbij in elke groep kinderen van groep 3 en groep 4 zitten. De drie groepen krijgen les in hun basisgroep (3/4a, 3/4b of 3/4c) en in wisselende groepjes. Wanneer het beter is om de instructie of verwerking van de leerstof op maat aan te bieden, worden de kinderen ingedeeld op niveau. Naast de “gewone” klaslokalen wordt er ook gebruik gemaakt van andere ruimten in de school. We gebruiken een strak rooster, zodat er duidelijkheid en structuur is voor de kinderen.

Dit systeem levert de volgende voordelen op:

  • De kinderen krijgen op hun eigen niveau instructie en leren daarom meer en beter.
  • De kwaliteiten van leerkrachten kunnen gerichter worden ingezet, waar de kinderen uiteraard hun voordeel mee doen.
  • Er zijn meer verschillende leerkrachten met de kinderen aan het werk, waardoor er een betere uitwisseling kan plaatsvinden over de leerresultaten en het gedrag van de kinderen. We zijn meer van “mijn klas” naar “onze kinderen” gegaan.
  • Uit literatuur en ervaring van andere scholen is gebleken dat meer heterogeniteit in de klas (dus kinderen van groep 3 en 4 bij elkaar), zorgt een meer evenwichtige groep waar meer rust is en minder “haantjesgedrag”.

Voortgang

Uiteraard zullen we de resultaten en het welbevinden van de kinderen en de groepen nauwlettend volgen. Leerkrachten van de groepen hebben elke dag een kort overleg met elkaar om zaken te bespreken en op elkaar af te stemmen. Daarnaast zal ook de studiedag in september worden gewijd aan deze nieuwe manier van werken.

Wij zullen ouders regelmatig op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen.