Joannesschool

Nieuwe investering ICT

Bij het vaststellen van onze visie op automatisering hebben we uiteraard goed gekeken naar onze vorm van onderwijs. Onderwijs op maat, zelfstandig werken, actief leren en samenwerkend leren zijn belangrijke onderdelen. Deze onderdelen hebben onze keuze voor zowel hard- als software bepaald.

Notebook en I-pads

Elke klas krijgt 6 of 7 chromebooks. Dit zijn een soort kleine laptops, die zowel in de klas als op andere werkplekken in de school te gebruiken zijn. De kleutergroepen krijgen de beschikking over een I-pad, waarvoor veel educatieve programma's beschikbaar zijn voor deze leeftijd. De computers die we nu gebruiken en nog goed functioneren, zullen uiteraard nog in gebruik blijven. Een deel zal verdwijnen, waardoor we meer werkplekken kunnen creëren in de hallen.

Educatieve programma's

Naast de benodigde hardware, is er natuurlijk ook aandacht geweest voor de diverse digitale programma's. We laten leerlingen ook digitaal oefenen met de leerstof. Voordeel van het oefenen via de computer is dat het kind op zijn eigen niveau kan werken. De programma's passen namelijk het niveau van het kind aan; er wordt herhalingsstof aangeboden als een kind een onderdeel nog moeilijk vindt en de lesstof wordt juist moeilijker als een kind de eerder gemaakte opgaven goed beheerst.