Joannesschool

Lezen en nog eens lezen

In unit 1/2 start de voorbereiding voor het technisch lezen. Zo wordt er in unit 1/2  aan de hand van thema’s (b.v. Kerst) naar letters gezocht en met die letters worden dan weer nieuwe woorden gemaakt. Ook worden er verhalen met kinderen gemaakt en worden er veel boeken voorgelezen en besproken.

In unit 3/4 wordt dé basis gelegd voor technisch lezen. Bijna elke dag wordt er naast de leesmethode extra gelezen. In de gang staat sinds kort een leeshoek waar de kinderen met gekke brillen boeken kunnen lezen. Ook hangen er posters waarop de kinderen informatieve teksten over b.v. dieren kunnen lezen.


De units 5/6  en 7/8 werken we veel aan leesmotivatie. Zo kunnen de kinderen tijdens het stillezen bijvoorbeeld zoveel mogelijk gekke, buitenlandse of lange woorden in hun boek opzoeken. Het stillezen wordt vier keer in de week gedaan. Op de gang staan boeken die een paar weken gepromoot worden.


De lessen van onze methode technisch lezen, Estafette, worden op een andere manier aangepakt. Veel aandacht gaat nu uit naar het voor-, koor- en doorlezen van woorden en teksten. De leerkracht leest de woorden voor, daarna lezen de kinderen met de leerkracht mee. Tenslotte lezen de kinderen de woorden alleen. Zo wordt het automatiseren van het lezen van woorden gestimuleerd en wordt een woordbeeld ingeprent.

We hebben dit leesproces met enthousiasme opgepakt en we zouden het heel fijn vinden dat u in de komende periode, waarin de kinderen moeten thuiswerken, het lezen met uw kinderen op wilt pakken. 

 

Tips voor thuis

De rol van ouders in het lezen is ontzettend belangrijk. Onder de link vindt u tips hoe het lezen thuis kunt stimuleren.  tips voor thuis