Joannesschool

Lego League en Kassie Bouwen

Er staan dit jaar weer leuke en leerzame techniekactiviteiten op het programma. We gaan met de groepen 7 en 8 deelnemen aan First Lego League (FLL) en Junior Kassie Bouwen. FLL is een spannende, internationale wedstrijd waar onderzoek en techniek belangrijke elementen zijn. Bij Kassie Bouwen gaan de kinderen van de Joannesschool en andere basisscholen hun eigen kas bouwen. Doel is om kinderen spelenderwijs in contact te brengen met tuinbouwtechniek.

First Lego League

De FIRST LEGO League (FLL®) is een wereldwijde wedstrijd, waaraan bijna 300.00 jongeren, uit meer dan 80 landen tussen de 9 en 15 jaar deelnemen. FLL daagt kinderen uit om te denken als wetenschappers en technici. Aan de hand van een thema bouwen en programmeren kinderen hun eigen robot om hier vervolgens verschillende missies in een robotwedstrijd mee uit te voeren. Tijdens het hele traject staan de zogenaamde Core Values zoals sportiviteit, samenwerking en respect voor elkaar hebben, centraal. Maar de FLL is meer dan alleen een robotwedstrijd. Elk team voert binnen het jaarlijkse thema een eigen onderzoek uit over de maatschappelijke rol van techniek en technologie en presenteert de uitkomst tijdens de regionale en landelijke finale. Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt van de kinderen verwacht dat ze zelf initiatief nemen en met behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar een probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben.


Dit jaar is het thema afval. Er komt meer kijken bij afval dan je zou denken, van inzameling, sortering tot aan slim hergebruik om er nieuwe producten van te maken. De leerlingen kiezen een probleem uit de praktijk dat opgelost moet worden. Leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de eerste wedstrijd die op 12 december zal plaatsvinden bij Priva in De Lier. Bij winst kunnen zij door naar de Benelux-finale. Eindbestemming is de grote finale in april 2016 in Amerika!

 

Junior Kassie Bouwen

Samen met 9 andere Westlandse basisscholen gaat de Joannesschool op 10 oktober deelnemen aan KassieBouwen Junior. Deze wedstrijd vindt plaats vóór het "echte" KassieBouwen voor volwassenen. Als voorbereiding bezoeken de leerlingen een kassenbouwer. Daar kunnen de leerlingen zien hoe zo'n kasje in elkaar worden gezet en krijgen ze een leuke rondleiding.