Joannesschool

LIO-stagiaires in unit 3/4 en 5/6

Tot de meivakantie zullen zijn het aantal dagen dat zij voor de groep staan, geleidelijk uitbouwen. Na de meivakantie staan zij volledig voor de klas. Uiteraard is dit altijd onder supervisie en begeleiding van de leerkracht, die eindverantwoordelijke blijft. Komt u gerust eens binnen om kennis te maken! Zij zijn ook (deels) aanwezig  bij de ouder/kindgesprekken in februari.