Nieuwe leerlingen

Als u uw kind wilt inschrijven op de Joannesschool, vragen wij u daarvoor een afspraak te maken met Irene van Deursen (directeur, i.vandeursen@joannes.wsko.nl). Zij zal in een gesprek met u het een en ander over de Joannesschool vertellen en u kunt met al uw vragen bij haar terecht. Vervolgens laat ze de school aan u en uw kind zien. Dan krijgt u een werkelijke indruk van de school en de sfeer. 

De school staat open voor alle kinderen, waar u ook woont. Wij verzoeken u aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor groep 1 (jongste kleuters) tijdig te doen, het liefst al vóór hun tweede verjaardag. Wij kunnen dan een goede planning maken met betrekking tot leerlingaantallen en verdeling over de groepen.

Komt u door verhuizing bij onze school in de buurt te wonen en wilt u zien of de Joannesschool een goede school voor uw kinderen is, maakt u dan ook een afspraak. We laten u en uw kind graag de school zien en kunnen u veel vertellen over ons onderwijs en de zorg voor alle kinderen. Omdat goede zorg voor uw kind heel belangrijk is, vragen wij bij tussentijdse plaatsing (verhuizing) voor de definitieve aanmelding altijd onderwijskundige gegevens op bij de vorige school. Wij kunnen dan inschatten of extra zorg nodig is en hoe we die kunnen bieden.