Continurooster

Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:
Ma, di, do, vrij 8.30-14.45 uur
Woe 8.30-12.00 uur

De leerkracht eet met de kinderen in de klas. Daarna kiezen de leerlingen voor een binnen- óf buitenactiviteit. Per dag mag één keer worden gekozen. Binnenactiviteiten zijn in de hal en in de speelzaal, buiten activiteiten vinden plaats op een deel van het schoolplein.

Professionele begeleiding

Voor de coördinatie en toezicht tijdens deze activiteiten zijn er twee professionals van Kwest aanwezig, één voor de binnenactiviteiten en één voor de buitenactiviteiten. Naast de medewerkers van Kwest zijn er drie ouders aanwezig om de tussen schoolse opvang (tso) te begeleiden. Zij verdelen zich over de ruimtes afhankelijk van het aantal leerlingen dat binnen of buiten speelt. We vinden professioneel toezicht belangrijk omdat we daardoor de lijn vanuit onze visie ook tijdens de pauze door kunnen trekken. Eén van de leerkrachten is tijdens de pauze aanwezig en is eindverantwoordelijk. Deze persoon loopt zowel binnen als buiten en is contactpersoon tussen overblijforganisatie en leerkrachten.

De lunch

  • De kinderen eten aan hun eigen tafel;
  • We adviseren de kinderen een verantwoorde lunch mee te geven. Snoep, chocola en koolzuurhoudende frisdrank zijn niet toegestaan. 
  • Op school zijn twee koelkasten aanwezig om drinken koel te houden.
  • Aan het begin van de lunch wordt gezamenlijk gebeden. 
  • Kinderen die nog niet klaar zijn na het kwartier, eten in de hal hun lunch op onder begeleiding van degene die de activiteiten begeleidt en gaan daarna naar buiten of starten met de binnenactiviteiten. 
  • Na afloop van de lunch wordt door de kinderen opgeruimd en worden de tafels schoongemaakt.
  • Het gebruik van medicijnen gebeurt volgens het medicijnprotocol dat voor de school geldt.

 

Activiteiten tijdens de pauze

Buitenactiviteiten
Een sport-pedagogisch medewerker biedt buitenactiviteiten aan waar meerdere kinderen tegelijk aan deel kunnen nemen of waarbij alle kinderen aan de beurt komen d.m.v. wisseling. De tso-ouders begeleiden de kinderen bij het spelen en bieden hulp waar nodig.

De activiteiten zijn van tevoren bekend en staan in een activiteitenrooster. Ook mogen kinderen klein, eigen materiaal, zoals plaatjes, knikkers of spinners meenemen.

Bij intensieve regen, waardoor er geen mogelijkheid is om buiten te spelen, wordt gebruik gemaakt van de speelzaal en de hal, en waar nodig een lokaal.

Binnenactiviteiten
Een pedagogisch medewerker biedt binnenactiviteiten aan, aan de hand van een activiteitenrooster. De tso-ouders begeleiden de kinderen bij het spelen en bieden hulp waar nodig.

De activiteiten zijn onder andere:

  • Rustgevende activiteiten zoals lezen, voorlezen en woordzoekers maken;
  • Creatieve en ontspannende activiteiten zoals knutselen, bouwen, puzzelen en spelletjes doen;
  • Op vrijdag wordt er een filmpje aangeboden, waarbij de jonge en oudere leerlingen van elkaar worden gescheiden. 

Zorg voor leerlingen

School zorgt voor een lijst met afspraken/aandachtspunten als het gaat om bepaalde zorg voor leerlingen. Dit stelt de pedagogisch medewerkers in staat in zelfde lijn te kunnen handelen als de leerkracht. De pedagogisch medewerkers communiceren bijzonderheden/ incidenten met de ambulante medewerker van school, die tijdens de pauze aanwezig is. Hij/zij beoordeelt of er een situatie is die met de groepsleerkrachten besproken moet worden. De groepsleerkrachten benaderen ouders waar dat nodig is. Incidenten/problemen die tijdens de pauze opgelost kunnen worden, worden direct opgelost door de begeleiders van de tussenschoolse opvang. 

Kosten

Om de professionele begeleiding te kunnen bekostigen, wordt er een bijdrage van alle ouders per kind gevraagd van €60,- per jaar. Ouders ontvangen vanuit een administratieprogramma een e-mail, waarna ze rechtstreeks met onder andere iDEAL  betalen. U kunt u in één keer of in termijnen betalen.

Afmelding

Ouders van leerlingen die niet deelnemen aan het continurooster kunnen hun kind voor de start van het nieuwe schooljaar afmelden per mail naar info@joannes.wsko.nl. Of via een melding bij de leerkracht.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dit kan via info@joannes.wkso.nl of telefonisch 0174-631017.