Joannesschool

Groepen 6 t/m 8

In de nieuws serie GOW-lessen zullen de volgende lessen worden gegeven:
- fotografie
- Lego league, waarbij een robot geprogrammeerd wordt
- programmeren op de computer met behulp van speciaal daarvoor bedoelde programma's.
- rekenen met metriek stelsel, zoals gewichts, inhouds- en oppervlaktematen. De leerlingen gaan zelf aan de slag met het meten en wegen, bijvoorbeeld door zelf de oppervlakte van het schoolplein op te meten.
- technieklessen, zoals het maken van een stroomkring.

Een deel van de lessen past bij de vise van "Onderwijs 2032", een initiatief van de overheid dat gericht is op het leren van kennis van vaardigheden die de leerlingen in de toekomst nodig hebben. We zullen u hierover later in het jaar informeren. Maar u kunt ook kijken op www.onsonderwijs2032.nl.