Joannesschool

Groep 1/2: leerlingen groep 2 leren elkaar kennen

De komende weken gaan we dit nog 1 à 2 keer per week doen. In de kring doen we groepsvormende activiteiten. Tijdens de speel-werkles wordt er samen gespeeld en samen gewerkt met kinderen uit andere kleuterklassen en we gaan met deze groep apart naar buiten. Met het oog op groep 3 kan er op deze manier gekeken worden naar wie er graag met elkaar spelen en werken. Hiermee kan dan, waar mogelijk, rekening worden gehouden bij het maken van de groepsindeling voor groep 3.