Joannesschool

Goede doelen-actie

Alle 17 basisscholen van WSKO gaan gezamenlijk geld inzamelen voor “Girls Empowerment Foundation” (www.girslempowerment.nl), een stichting die zich inzet voor goed onderwijs voor (wees)meisjes in Kenia. Gedurende het hele schooljaar voert elke school een actie waarmee zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor dit goede doel. Elke keer als een school zijn inzamelingsactie heeft afgerond, is een volgende school aan de beurt om zich in te zetten voor de meisjes uit Kenia. Dit wordt symbolisch gedaan door het overdragen van een brandende fakkel. Deze fakkel zal in juni in een sponsor/estafetteloop door de scholen naar Den Haag worden gebracht, waarna de groepen 7 en 8 van de scholen zullen deelnemen aan de Olympiade. Dan zal ook het opgehaalde bedrag bekend worden gemaakt.

Actie Joannesschool

Tijdens onze jaarlijkse kerstmarkt gaan we geld inzamelen voor dit goede doel. Maar ook in maart gaan we actie voeren voor de meisjes in Kenia. We koppelen dit aan de projectweek. De voorbereidingen zijn hiervoor al in volle gang en het belooft een spectaculair evenement te worden, waarbij de ouders ook nauw betrokken zullen zijn. Wat het is, houden we nog even geheim....