Joannesschool

Goed burgerschap

Goed burgerschap is één van de leerdoelen in het basisondewijs. Burgerschapsvorming betekent dat kinderen kennismaken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. 

In dat kader krijgen wij elk jaar bezoek van het Gehandicapten Platform Westland. Medewerkers van dit Platform praten met de kinderen over wat het betekent als je een lichamelijke beperking hebt en vertellen wat je als ander wél en juist niet moet doen. Doel is het creëren van begrip en sociale verantwoordelijkheid. 

Verslag van Sterre

Sterre heeft een stukje geschreven:

Op woensdag 21 februari kwamen er 4 mensen van Platform Gehandicapten Westland langs bij ons op school. Zij hadden in de kleine gymzaal allemaal vragen en doen opdrachten neergelegd. In je tweetal kreeg je een lijst waar je jullie antwoorden op kon schrijven. Je mocht ook proberen om met een bril waar je niks door zag en een stok je plek in de klas te vinden. En buiten was een rolstoel race, dat was echt superleuk. Na de pauze konden we in onze klas nog vragen aan hun stellen, en op het einde kregen we een bidon. Het was superleuk dat ze bij ons in de klas waren.