Joannesschool

Gezocht: nieuw lid werkgroep bieb

De Joannesschool heeft de grootste bibliotheek van alle Westlandse scholen en daar zijn we heel trots op! We vinden het heel belangrijk onze leerlingen te enthousiasmeren en te stimuleren om te lezen en daarom hebben wij een actieve werkgroep bibliotheek.

De werkgroep bibliotheek bestaat uit: juf Laura, juf Corine, Miranda Duijndam, Ingrid van der Woude en Marjelle Staas-Vreugdenhil. Marjelle heeft volgend schooljaar voor het laatste jaar een kind op school, vandaar dat wij op zoek zijn naar een ouder die haar plek in de werkgroep wil overnemen. Op die manier hebben we ruim de tijd om deze persoon in te werken en kan zij/hij alvast een jaar meedraaien.

 

De taken bestaan uit het beheren van de collectie boeken (nieuwe boeken invoeren en etiketten maken, boekloneren, repareren, alfabetiseren, schoonmaken), het geven van uitleg aan leerlingen en leerkrachten over het systeem, het maken van mandjes met boeken voor de kleuters in het thema dat zij op dat moment centraal hebben staan en het invulling geven aan de KinderBoekenWeek en de Nationale Voorleesdagen. De werkgroep vergadert ca. vier keer per jaar.

 

Voor het uitlenen en innemen van de boeken maken we gebruik van het programma SchoolWise. Dit lijkt in grote mate op het programma zoals dat ook in Bibliotheek Westland gebruikt wordt. Enige affiniteit met computers is dus wel noodzakelijk.

Daarnaast is het handig als u (regelmatig) tijd heeft op de woensdagochtend, omdat er dan samen met de andere moeders uit de werkgroep samengewerkt kan worden.

Aangezien er best wat tijd in het je eigen maken van het systeem etc. gaat zitten, hebben we voorkeur voor een ouder die een kind heeft in de onderbouw, zodat we er voor de continuïteit vanuit kunnen gaan dat deze persoon voor meerdere jaren aan de werkgroep verbonden kan blijven.

 

Heeft u interesse, maak dit dan graag kenbaar aan juf Laura of juf Corine.