Joannesschool

Gewijzigde binnenkomst kleuters

De deur gaat om 8.25 uur open en de kinderen mogen zelf naar binnen. Ouders van kinderen die voor het eerst op school komen, mogen de eerste twee weken met hun kind mee naar binnen lopen. Wilt u korte mededelingen op een briefje zetten en aan uw kind meegeven? Na schooltijd bent u uiteraard van harte welkom in de klas om even te kijken of om met de leerkracht te praten.