Joannesschool

Engels in groep 8

Net als bij andere vakgebieden maken we voor de Engelse lessen zowel gebruik van de methode als van andere activiteiten. De lesdoelen (vastgesteld door de overheid) staan hierbij centraal. Onze intern begeleider, Corine van Velden, heeft als specialisatie "Engels in het basisonderwijs" en kijkt met de leerkrachten mee naar deze lesdoelen en de lesinhoud.Door ook andere werkvormen aan te bieden dan alleen de methode, zijn de kinderen meer betrokken wat de leerresultaten ten goede komt. Door vakgebieden met elkaar te combineren (bijvoorbeeld Engels en muziek) worden de lessen aantrekkelijker voor de kinderen en ontstaat er ruimte in het rooster om er meer aandacht aan te geven.

Zo hebben leerlingen van groep 8 in de afgelopen periode gewerkt aan woordenschat en aan het vergroten van de spreekvaardigheid. Dit is gedaan door het vertalen van Engelse liedjes en door het maken van Engelse lessen voor lagere groepen. Het doel was de spreekdurf te ontwikkelen, plezier in Engels te krijgen, de betrokkenheid te verhogen en Engels in hele zinnen te spreken i.p.v. alleen woorden. Vanaf januari zullen de kinderen van unit 7/8 ook Engelse woordenlijsten mee naar huis krijgen om te leren.