Joannesschool

Een mooi eerste halfjaar

Zo geven we de leerlingen nog duidelijker aan wat het lesdoel is, zodat zij begrijpen waarom ze iets leren. Ook het ontdekkend leren en het zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor het eigen leerproces, zijn belangrijke aandachtspunten die in ontwikkeling zijn. 

Verder maken we gebruik van verschillende werkvormen en wisbordjes tijdens de lessen, wat zorgt voor een meer actieve leerhouding bij leerlingen en daarmee meer betrokkenheid en motivatie. 

Ouderbetrokkenheid

Om de betrokkenheid met ouders te vergroten, zijn we dit jaar gestart met de nieuwjaarsinloop. Heerlijke oliebollen bij 30 graden! Tijdens andere inloop momenten kunt u 's ochtends een kijkje nemen in de klas van uw kind(eren). Wij zijn blij dat zoveel ouders hiervan gebruik maken.

We vinden het prettig om ouders in school te zien. En niet alleen omdat het fijn is dat we altijd zoveel hulp hebben bij (feestelijke) activiteiten. We vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de (school)ontwikkelingen van hun kind(eren). Want goed onderwijs maak je samen, met school, ouders en kinderen.