Joannesschool

Een kijkje bij GOW

Elke donderdagmiddag hebben we Groepsoverstijgend Werken (GOW), een middag waar veel kinderen elke week weer naar uitkijken. Kinderen van verschillende jaargroepen werken dan samen aan allerlei lessen. Het is een manier van leren, waarbij alle kinderen actief betrokken zijn en samenwerken een belangrijke rol speelt.

De samenstelling van de groepen is anders dan die van de units. De groepen zien er als volgt uit:
- Groep 1, 2 en 3
- Groep 4 en 5
- Groep 6, 7 en 8.

Het stelt kinderen in staat ook met kinderen van een andere groep samen te werken. En de kinderen van groep 3 vinden het vaak prettig om even terug te gaan naar de meer speelse omgeving bij de kleuters.  

We geven u graag een aantal voorbeelden van wat de kinderen zoal doen bij GOW. 

Groep 1,2 en 3

Smaaklessen

Er worden smaaklessen gegeven waarbij de kinderen door middel van het proeven van verschillende etenswaren, kennis maken met en leren over de diverse smaken. 

Programmeren

De kinderen leren de basisbeginselen van programmeren, door middel van een spel waarbij de kinderen opdrachten moeten uitvoeren met behulp van codes. 

Constructiemateriaal

Kinderen krijgen een opdracht om met constructiemateriaal een gebouw te maken. Ze denken zelf na over de manier waarop je het gebouw stevig en functioneel kunt maken. 

Stiltespel

In de speelzaal doen de kinderen het stiltespel. De kinderen moeten heel stil naar elkaar lopen. Kinderen leren zich te concentreren en de aandacht te richten op één van de zintuigen. 

Timmeren

De kinderen maken op een plankje een patroon met spijjkers, waarna ze deze gaan verbinden met gekleurd touw. Ze leren hoe je een hamer en spijkers gebruikt en ze ontwikkelen hun creativiteit. 

Groep 4 en 5

Schaken met Chessity

De school heeft voor elk kind van groep 4 en 5 een abonnement op Chessity afgesloten. Dit is een computerprogramma waarmee zij spelenderwijs leren schaken. Ook thuis kunnen ze inloggen in het programma. Natuurlijk wordt er ook "gewoon" op borden geschaakt. 

Programmeren

In groep 4 en 5 wordt de volgende stap gezet in het programmeren. Hiervoor worden verschillende materialen gebruikt, zoals de Bee-bot, de micro:bit en diverse computerprogramma's, zoals codekrakers waarbij de kinderen een code moeten ontcijferen. 

Gezond eten

Bij deze lessen wordt de kinderen geleerd hoe je gezond kunt eten. Ze leren wat de schijf van vijf is en waar je op kunt letten als je gezond wilt eten. Daarna gaan de kinderen in folders op zoek naar levensmiddelen die in de schijf van vijf horen en plakken deze op. 

Handvaardigheid

Kinderen kiezen in tweetallen zelf een handvaardigheidsopdracht en gaan met (kostenloos) materiaal aan de slag. Overleg, creativiteit en ontdekken zijn sleutelwoorden. 

Groep 6, 7 en 8

Pittige Plusopdrachten

Voorheen gebruikten we de Pittige Plusopdrachten alleen voor kinderen die boven de reguliere leerstof uitstaken en extra uitdaging nodig hadden. Nu wordt de Pittige Plus voor alle leerlingen gebruikt. Kinderen kiezen zelf een opdracht uit die ze in een groepje uitvoeren. Voorbeelden zijn het maken van een reclamefilmpje, het organiseren van een bedrijfsuitje of het bedenken van een nieuw product. Onderzoeken, ontwerpen en plannen staan hierbij centraal. 

Spreekbeurten en werkstukken

De kinderen maken onder begeleiding van de leerkracht een spreekbeurt of werkstuk over een onderwerp waarvoor ze belangstelling hebben. Ze leren over de opbouw, de inhoud, te gebruiken bronnen en de planning. Uiteraard presenteren ze hun resultaten in de groep. 

Programmeren

In deze groepen wordt aandacht besteed aan de volgende stappen in onze programmerleerlijn. Er worden hiervoor verschillende materialen ingezet, waaronder Lego We Do en de micro:bit. 

First Lego League

We doen elk jaar met ongeveer 8 kinderen van unit 7/8 mee aan de internationale wedstrijd First Lego League in december. Hierin wordt een robot geprogrammeerd die verschillende opdrachten moet uitvoeren. Na de wedstrijd maken ook alle andere kinderen van 6, 7 en 8 kennis met dit programma.