Joannesschool

Een heerlijk kerstfeest!

Er is €1280 opgehaald voor het goede doel. De helft gaat naar Stichting Het Vergeten Kind en de andere helft naar boeken en speelmateriaal voor onze eigen school. 

We bedanken alle ouders voor hun hulp in de afgelopen weken! Zonder hen hadden we dit feest niet zo kunnen organiseren.