Joannesschool

Een brief voor de minister

De kinderen lieten in hun brief, kaart of tekening zien waarom zij het belangrijk vinden dat er een goede leerkracht voor de klas staat. De kinderen hebben de brieven, kaarten en tekeningen maandag gepost, zodat de minister ze woensdag op zijn deurmat vindt, de dag van de landelijke staking.

Met de kinderen is gesproken over wat er gaande is in het onderwijs, waarbij uiteraard ruimte was voor voor- en tegenargumenten van de aangekondigde staking. En we zouden geen leerkrachten zijn als we er niet een leereffect aan hebben gekoppeld. De kinderen hebben geleerd hoe je een formele brief schrijft, wat je op een envelop zet en waar je de postzegel plakt. Voor sommigen namelijk de eerste keer!