Joannesschool

Digitale verwerking lesstof

Kinderen werken niet meer in een schrift, maar voeren het antwoord van de opgave in de computer. De kinderen zien direct of het antwoord goed of fout is en krijgen dus feedback of ze de lesstof begrijpen. Foute antwoorden kunnen worden gecorrigeerd en er kan, indien nodig, direct hulp van de leerkracht worden gevraagd. De leerkracht heeft ook direct inzicht in wat de kinderen doen en kan hulp bieden, als dat nodig is. 

Werken aan leerdoelen
Ander groot voordeel van dit systeem, is dat er ook specifiek gewerkt kan worden aan de leerdoelen die voor een leerjaar gelden. Als blijkt dat een kind een bepaald leerdoel nog niet beheerst, kan hij daar gericht mee oefenen. 

Werken op eigen niveau
Ook stelt het programma kinderen in staat op hun eigen niveau te laten werken. Een leerling krijgt moeilijkere sommen als hij de stof beheerst. Een kind dat sommen nog lastig vindt, krijgt herhaling om de stof nog verder te kunnen oefenen.