Unit 3/4

De leerlingen van de groepen 3 en 4 werken in units 3/4. Er zijn twee basisgroepen, waarbij in elke groep kinderen van groep 3 en groep 4 zitten. De drie groepen krijgen les in hun basisgroep (3/4a of 3/4b) en in wisselende groepjes. Wanneer het beter is om de instructie of verwerking van de leerstof op maat aan te bieden, worden de kinderen ingedeeld op niveau. De leerkrachten van de groepen 3/4 worden hierbij ondersteund door onderwijsassistentes Miriam Krijger en Esther Lansbergen. 

Leerkrachten en onderwijsassistentes

De leerkrachten

Unit 3/4A
Laura Bos (ma, di, woe om de week), L.Bos@joannes.wsko.nl
Monique Groenewegen (woe om de week, do, vrij)  M.Groenewegen@joannes.wsko.nl

Unit 3/4B
Corine van der Knaap (ma, di, woe om de week), C.vanderKnaap@joannes.wsko.nl
Simone Spigt (woe om de week, do, vrij) S.Spigt@joannes.wsko.nl

Onderwijsassistentes

Miriam Krijger, M.Krijger@joannes.wsko.nl
Esther Lansbergen, E.Lansbergen@joannes.wsko.nl

De groepsouders

Wat doen we in unit 3/4

  • Taal/ lezen neemt in groep 3 een belangrijke plaats in. De kinderen leren woorden, doen spelletjes met letters, maken zelf nieuwe woorden met het klikklakboekje, luisteren naar verhalen, werken in het werkboekje, lezen samen woordrijtjes. Het digitale schoolbord wordt hierbij intensief gebruikt. De kinderen van groep 4 gaan “meters” lezen om het lezen steeds beter onder de knie te krijgen.
  • Rekenen komt ook dagelijks aan de orde. We zijn in groep 3 veel bezig met tellen, splitsen van getallen, optellen, aftrekken en meten. We gebruiken hiervoor allerlei materialen, doen telspelletjes of werken in ons werkboekje.
  • De kinderen in groep 4 rekenen met de sommen tot 100. We werken ook aan de keersommen.
  • Cijfers en letters schrijven is zeker in het begin een inspannende bezigheid. We maken tijdens de les dan ook regelmatig tijd voor wat bewegingsoefeningen. Natuurlijk is het altijd leuk als je tijdens de schrijfles op het digitale schoolbord de letters mag schrijven! 
  • Nadat de kinderen alle kleine letters hebben leren schrijven, is het in groep 4 tijd voor de hoofdletters. 
  • Er zijn ook dagen waarop de kinderen verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek of drama krijgen. Tijdens het groepsoverstijgend werken, werken de kinderen van groep 3 samen met de kinderen van groep 1 en 2. De kinderen van groep 4 werken samen met groep 5.
  • De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd zelfstandig te werken. Ze leren op deze manier zelf initiatieven te nemen en oplossingen te vinden voor problemen die ze tijdens het werken tegenkomen. De leerkracht heeft hierdoor de gelegenheid om kinderen die dat nodig hebben extra te ondersteunen.
  • In groep 4 werken we, net als alle andere groepen, met weektaken. Op maandag krijgt elk kind een blad waarop staat wat die week moet worden gedaan. Ook staan er taken op die de kinderen mogen doen. Als iemand een taak af heeft, dan wordt die taak op het blad ingekleurd, zodat iedereen goed kan zien wat er allemaal al af is>

De kinderen van groep 3 starten na de herfstvakantie met (eenvoudige) dagtaken. Dit als voorloper op de dag- en weektaken die gebruikt worden in de groepen 4 t/m 8.

Praktische informatie unit 3/4

Voor praktische informatie kunt u hier klikken.

Boeken- en spreekbeurt unit 3/4

Hier vindt u informatie over de boeken- en spreekbeurten in unit 3/4 en de datum waarop de kinderen hun boeken- of spreekbeurt hebben.  Download