Joannesschool

Unit 1/2

Unit 1/2 bestaat uit drie basisgroepen met kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Wij starten met ongeveer 18 leerlingen in een groep. In de loop van het schooljaar verwelkomen wij nog een aantal nieuwe kleuters. 

Leerkrachten en onderwijsassistentes

De leerkrachten

Unit 1/2A: 
Márjo Duijvesteijn (ma, di, woe om de week), m.duijvesteijn@joannes.wsko.nl
Dieke Grootscholten (woe om de week, do, vrij), d.grootscholten@joannes.wskol.nl

Unit 1/2B:
Wendy Kops, unit 1/2B (ma, di, woe om de week), W.Kops@joannes.wsko.nl
Trudy Persoon, unit 1/2B (woe om de week, do, vrij), T.Persoon@joannes.wsko.nl)

Unit 1/2C:
Jolanda van Blitterswijk, unit 1/2C (ma t/m vrij), J.vanBlitterswijk@joannes.wsko.nl

Joke Groot, (aantal dagen in unit 1/2), J.Groot@joannes.wsko.nl

Onderwijsassistente

Esther Lansbergen, E.Lansbergen@joannes.wsko.nl
Tineke Koene, T.Koene@joannes.wsko.nl

Groepsouders

Werken aan een brede basis

In de groepen werken wij aan een brede basis zodat de kinderen goed voorbereid zijn voor hun verdere ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen in de groep. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de sfeer en de wijze waarop we met elkaar omgaan. Ook zelfstandigheid en individuele ontwikkeling vinden we belangrijk.

Leren gebeurt vooral spelenderwijs. We werken in de groep vanuit een thema. Binnen het thema zorgen wij voor uitdagende activiteiten die de ontwikkeling van de kinderen bevorderen.

We starten iedere dag met een inloop van ongeveer 30 minuten. De kinderen kunnen direct starten met een werkje en er wordt tijd gemaakt voor individuele hulp. Daarna gaan we verder met een kringactiviteiten of een bewegingsles. Tijdens de werkles die daarna volgt kiezen de kinderen voor een activiteit bijvoorbeeld in het techniek/constructiehoek, een creatief lokaal of een lokaal waar wordt gewerkt met ontwikkelingsmateriaal. Voor meer inzicht in de dagindelingen en de activiteiten: klik hier. 

Kringactiviteiten, weektaak en groepsoverstijgend werken

We werken zowel met een grote kring, waaraan alle kinderen deelnemen, als met een kleine kring. In de kleine kring wordt gericht met een groepje kinderen gewerkt. In de kring doen we verschillende activiteiten. Dit kan zijn op het gebied van de taal- of rekenontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek of drama. Hierbij gebruiken wij regelmatig het digibord.

We werken met een weektaak voor de kinderen van groep 2 en met jongere kinderen die er aan toe zijn. Dit is een verplichte taak waarbij het kind zelf kan (leren) plannen op welk moment van de week deze taak wordt gedaan.

Tweemaal per week wordt er groep overstijgend gewerkt. Dit houdt in dat alle kinderen van groep 1 t/m 3 verspreid over diverse lokalen activiteiten doen en samenwerken. 

Naast de activiteiten in het lokaal, gaan we regelmatig naar de speelzaal voor gymlessen, dans, drama of een spelles. Buitenspelen doen we dagelijks, als het weer het toelaat. De kinderen oefenen spelenderwijs allerlei vaardigheden zoals samen spelen, huppelen, rennen of fietsen.
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Wij willen de kinderen hier ook de ruimte voor geven. Door zorgvuldig te observeren kijken we waar het kind behoefte aan heeft. Hier zullen we dan verder op inspelen. 

Praktische informatie unit 1/2

Voor praktische informatie, zoals schooltijden, traktaties, het continurooster en communicatie met ouders, kunt u hier klikken.