Joannesschool

De t.v.-opnames zijn gemaakt!

Het was best een beetje spannend, als je weet dat er wordt gefilmd en je misschien op t.v. komt. Maar de opnames verliepen perfect, mede dankzij alle kinderen die heel erg hun best hebben gedaan om te laten zien hoe goed en leuk ons TOM-onderwijs is.

TOM-onderwijs

De reden dat we zijn uitgekozen voor het programma LifeStyleExperience is dat wij een TOM-school zijn. Doel van de uitzending is te laten zien hoe scholen inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Met TOM-onderwijs zijn we beter in staat onderwijs op maat te geven aan de leerlingen. We hebben daarom bij de opnames vooral aandacht besteed aan het zelfstandig werken met de weektaak, het geven van instructie aan kleine groepjes leerlingen en het groepsoverstijgend werken. 

Uitzending op RTL4 en RTL5

De uitzendingenvinden plaats op 10 januari op RTL4 en 16 januari op RTL5. Over het exacte tijdstip zullen wij u later informeren.