Joannesschool

De OV zoekt nieuwe enthousiaste ouders!

Elk jaar zijn er weer vacatures voor groepsouders die tevens lid zijn van de Oudervereniging (OV), omdat de groepsouders in principe meegaan met hun kind naar de volgende groep of omdat er ouders stoppen. Ook voor het komende schooljaar is dit het geval. Merel van Hulst, Saskia Hilbrants en Patricia van Straalen hebben aangegeven dat ze stoppen. En de jongste dochter van Carla Bogaars gaat volgend jaar naar de middelbare school, dus ook zij verlaat de OV. De OV en natuurlijk ook het team bedanken hen voor hun jarenlange inzet!

Daardoor heeft OV vanaf schooljaar 2016-2017 ruimte voor een groepsouder voor 1/2a, 1/2b en voor een groep 3/4. Welke groep 3/4 is nog bekend, omdat hiervoor eerst de groepsindeling moet zijn vastgesteld. Ouders van de betreffende groep krijgen hierover apart bericht. En zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt om de financiën van de OV te beheren: een penningmeester. Op de website onder het kopje “de ouders/oudervereniging” vindt u meer informatie over de taken van een groepsouders/OV-lid. Vindt u het leuk om meer betrokken te zijn bij de school en te kunnen meedenken en meepraten, meld u zich dan aan via ov@joannes.wsko.nl.