Joannesschool

Vragen van ouders

Continurooster

Met twee andere Naaldwijkse scholen inventariseren we wat de voor- en nadelen zijn van een continurooster. Het effect hiervan op onze leerlingen en hun leerontwikkeling en op het team worden hierbij bekeken. We betrekken de resultaten van verschillende studies hierover en we raadplegen andere scholen die al dan niet met een continurooster werken. Als we meer weten, zullen we u hierover informeren.

Voorschoolse Opvang

Wij bieden geen Voorschoolse Opvang aan, omdat er onvoldoende belangstelling is, zelfs als we dit combineren met de Rehobothschool. Op een later tijdstip zullen we opnieuw inventariseren of hieraan behoefte is.

Fietsenstalling

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid om de fietsenstalling bij de bovenbouw uit te breiden. Wij informeren u nader als wij hiervoor een oplossing hebben.