Joannesschool

Bewegend Engelse woordjes leren

We bieden in ons onderwijs verschillende werkvormen aan, om tegemoet te komen aan de behoefte aan variatie in leren bij kinderen. Het leren op deze manier wordt aantrekkelijker en de kinderen zijn meer gemotiveerd en betrokken. 

Eén van deze werkvormen is het bewegend leren. Naast het feit dat bewegen gezond is en kinderen het erg leuk vinden, heeft bewegend leren ook een positief effect op het leerresultaat. Bewegend leren wordt zowel binnen als buiten gedaan. 

Rennend Engelse woordjes leren

Unit 5/6 heeft Engelse woordjes geleerd op het schoolplein. Over het hele plein hingen Nederlandse en Engelse woorden. Door de woorden juist te vertalen, konden kinderen letters vinden, die samen een Engelse zin vormden. Wat een betrokkenheid en enthousiasme!