Joannesschool

Anders leren

De tijd dat de kinderen uitsluitend uit boeken en schriften leerden, is al een tijdje voorbij. Variatie in werkvormen vergroot de betrokkenheid en daarmee de leerresultaten. We bieden actieve werkvormen aan, waarbij de kinderen veel samen werken. Methodes worden hierbij ingezet als informatiebron. Kinderen leren om informatie op te zoeken en hoofd en bijzaken te onderscheiden. De leerkracht stelt tijdens het leerproces vragen om de kinderen uit te dagen in de ontwikkeling. Een paar voorbeelden.... 

Buiten leren

Zeker met mooi weer, organiseren we lessen buiten. Zo had unit 5/6 buiten een rekenles over geld. De kinderen kregen in groepjes een bedrag op en moesten daarbij de juiste hoeveelheid geld zoeken. Heerlijk rennen en goed samenwerken!

Met Groepsoverstijgend Werken ging unit 3/4 naar buiten. Ook toen werd er gerekend, maar er werd ook geëxperimenteerd met krijt. Wat gebeurt er als je er water bij doet? Welke kleuren krijg je als je ze mengt?

Andere kinderen onderzochten hoe schaduw werkt. En hoe leuk is het om daarna de schaduw van de juf over te trekken?

Kinderen van unit 3/4 hebben in kleine groepjes een lentewandeling gemaakt. Ze kregen hiervoor een kijkblad mee waarop aangekruist kon worden als er iets werd gezien dat te maken had met de lente. Wat een betrokkenheid en enthousiasme; er werd gekeken, gewezen en samen overlegd. Ondertussen vertelde de juf wat meer over de bloemen, boomknoppen en jonge dieren die onderweg werden gezien. 

Leven als een ridder

Groep 5/6  heeft de afgelopen weken op een andere manier gewerkt tijdens de geschiedenislessen. Het onderwerp "Leven als een ridder" is door de leerlingen zelfstandig op verschillende manieren in groepjes uitgewerkt.

Zo konden de leerlingen kiezen uit verschillende werkvormen. Ter afsluiting hielden de groepjes een presentatie voor de hele groep om te laten zien wat ze gedaan en geleerd hadden.

Zo waren er een Powerpoint presentatie met een Youtube filmpje, een muurkrant en een puzzel. Ook is er een Kahoot quiz gemaakt waar alle leerlingen aan mee konden doen op hun Chromebook. Er was zelfs een groepje bij die een ganzenbordspel had gemaakt.

Met veel enthousiasme is er op deze manier aan dit onderwerp over ridders gewerkt. We gaan dit zeker vaker doen!