Joannesschool

Afstudeeronderzoek

Uiteraard worden al deze gegevens vertrouwelijk en anoniem behandeld. Voor een goede rapportage zal zij geluidsopnamen maken van de gesprekken, die daarna direct worden gewist. Indien u als ouder bezwaar heeft tegen deze opnames, kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan Irene van Deursen i.vandeursen@joannes.wsko.nl.