Joannesschool

AED op school

Sinds kort hebben we een AED op school. En omdat niet alleen wij, maar alle WSKO-scholen dit apparaat hebben, heeft WSKO zich aangemeld bij de vrijwilligersorganisatie Hart Veilig Wonen Westland die in geval van een reanimatie vrijwilligers oproept per app/sms om naar de plaats van de reanimatie te gaan en te gaan reanimeren om de (zeer kostbare en van levensbelang!) tijd te overbruggen tot de professionele hulp komt. Deze vrijwilligers kan gevraagd worden om de dichtstbijzijnde AED op te halen en dat kan, tijdens schooltijden, dus ook onze AED zijn. Hiermee hopen we ons steentje bij te dragen aan een veiliger leefomgeving, hoewel we natuurlijk hopen dat het apparaat gewoon in de koffer kan blijven.