Joannesschool

kerstgroet

Beste ouders/verzorgers, 

De afgelopen maanden hebben we nieuwe routines met elkaar gevonden om zo goed mogelijk het onderwijs en alle activiteiten die daarbij horen te verzorgen. In de scholen is -samen met jullie- de moed erin gehouden, door onder andere ouders digitaal mee te nemen door de school tijdens ouderavonden, de leerlingen samen te zien dansen op het schoolplein en Sinterklaas weliswaar kleinschaliger, maar even eerbiedig en feestelijk als altijd te ontvangen. 

Binnen de scholen van WSKO wordt telkens gezocht naar wat wel mogelijk is, al is dat niet altijd eenvoudig. Er moet regelmatig behoorlijk flexibel en out-of-the-box gedacht worden als leerkrachten in afwachting zijn van een testuitslag of ziek thuiszitten. Tegelijk plukken we met elkaar de vruchten van lockdown-1 door de digitale reuzensprong die is gemaakt. Hierdoor organiseren we het onderwijs op afstand sneller. Daarnaast maken we effectiever gebruik van onze digitale leeromgeving o.a. door (week)taken en materiaal klaar te zetten. Ik heb bewondering voor de energie en de opgewektheid waarmee hier in de scholen aan gewerkt wordt. 

Dat de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, lief en leed ook met een knuffel te delen en zorgeloos te ontspannen met familie en vrienden nu al zo lang heel beperkt zijn, is zwaar voor ons allemaal. Thuiswerken kan stressvol zijn -zeker met kleine kinderen-, sociale contacten worden gemist en medewerkers van scholen moeten veel ballen tegelijk in de lucht houden. 

Vanuit WSKO wil ik jullie hartelijk danken voor het begrip en de medewerking waarmee jullie de school van je kind(eren) voor het overgrote deel tegemoet treden. Dat is belangrijk voor ons.
Ik wens jullie sterkte, omdat het nog niet voorbij is, maar tegelijk wens ik jullie ook veel warmte en saamhorigheid toe in deze decembermaand. Digitaal koken, een extra lekker toetje aan je eigen keukentafel ook als het geen Kerst is, de spelletjes die achterin liggen samen spelen en veel wandelen en fietsen in kleine groepjes door de mooie plekken van Westland met een gevulde thermosfles bij de hand…Een fijne kerstvakantie gewenst met elkaar, en een mooi en gezond 2021!

Henriëtte Boevé, voorzitter College van Bestuur WSKO