Joannesschool

Schaken op school

Er wordt bij ons op school al vanaf groep 4 geschaakt. Schaken is niet alleen leuk, maar het levert kinderen ook veel op. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die schaken, op school beter presteren op het gebied van vaardigheden als logisch denken, problemen oplossen, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht en concentratie. 

Naast schaken op het bord, hebben we voor de kinderen van groep 4 en 5 ook een abonnement op Chessity. Dit is een computerprogramma waarmee kinderen spelenderwijs kunnen leren schaken. Ze doen dit op school, maar kunnen er thuis ook mee aan de slag. 

Eenmaal per jaar organiseren we een middag simultaan schaken met een grootmeester in schaken. Altijd spannend en heel leerzaam!