Joannesschool

Jumbosparen voor school. Doet u mee?

We doen dit jaar mee aan de actie van Jumbo om te sparen voor leer- en spelmateriaal voor onze school. We hopen dat heel veel ouders, opa's/oma's, buren en anderen met ons mee willen sparen. Onze leerlingen hebben, met hulp van de leerlingenraad, zelf mogen kiezen voor welk materiaal we gaan sparen. Als u op deze link klikt, kunt u zien waarvoor we sparen.

De actie verloopt als volgt: klanten krijgen bij Jumbo bij elke €10 een munt, waarop een code staat. Dan zijn er drie manieren om de punten aan een school te doneren:
- U voert zelf de code in op een website, waarna u kunt aangeven aan welke school u de opbrengst wilt geven.
- Of u deponeert de munten in onze schoolbox die bij de Jumbo staat.
- Of nog beter, u geeft de munten mee aan uw kind(eren). De groepen doen mee aan een wedstrijd wie de meeste punten ophaalt. 

Wedstrijd per groep

Om de actie ook een beetje spannend te maken, maken we er dus een klein wedstrijdje van. De groep die gemiddeld de meeste punten per leerling ophaalt, krijgt een leuke prijs. De kinderen mogen zelf bedenken hoe ze zoveel mogelijk punten ophalen, maar het is niet de bedoeling dat zij langs huizen gaan om punten op te halen. Wel mogen ze natuurlijk aan familie of bekenden vragen om met hen mee te sparen. 

Sparen op afstand

Ook familie en vrienden die verder weg wonen, kunnen meesparen. Zij kunnen de codes invoeren op de website en de punten aan onze school doneren.