Joannesschool

Studie- en roostervrije dagen volgend schooljaar

Ook volgend schooljaar hebben we weer een aantal studie- en roostervrije dagen. Op de studiedagen zijn alle kinderen vrij, de roostervrije dagen zijn alleen bestemd voor de leerlingen van groep 1 t/m 4; groep 1/2 heeft 10 roostervrije dagen, groep 3/4 heeft er 7.

Studie -en roostervrije dagen in dezelfde week

Studie- en roostervrije dagen vallen meestal in de dezelfde weken, omdat het aantal "doorbroken weken" (dit zijn dus weken met een studie of roostervrije dag) wettelijk aan een maximum is verbonden. Wij kunnen deze dagen dus niet meer spreiden dan nu het geval is. Op bijgaande link staat een overzicht met deze dagen. U kunt ze ook terugvinden op de website onder "de ouders/rooster vakantie en andere vrije dagen".  Studie- en roostervrije dagen