Joannesschool

€ 33.500 voor Girls Empowerment Foundation

De Westlandse handbalster Yvette Broch, die Nederland vertegenwoordigt op de Olympische Spelen in Rio, heeft een cheque van € 33.500 uitgereikt aan de directeur van Girls Empowerment Foundation (GEF). Dit bedrag is ingezameld door alle 17 Westlandse katholieke basisscholen (WSKO)in het afgelopen schooljaar. De uitreiking vond plaats op de eerste Westlandse Schoolsport Olympiade, waaraan alle groepen 7 en 8 van WSKO-scholen deelnamen.

Het bedrag werd bekend gemaakt tijdens de Olympiade, waaraan de WSKO-scholen hebben deelgenomen. Dit is een soort mini-Olympische spelen, waarbij elk team een land vertegenwoordigde, die tijdens de hele dag zijn eigen vlag meedroeg. Na een spectaculaire opening werd het bedrag bekend gemaakt door Yvette Broch. Zij mocht ook vertellen welke school de leukste inzamelingsactie had gevoerd: onze school dus!

Olympisch vuur

Voordat de spelen konden beginnen, stak Yvette Broch het Olympisch vuur aan. De dag ervoor was een Olympische fakkel in een estafetteloop door leerlingen van alle WSKO-scholen van het Westland naar Den Haag gebracht. Deze fakkel ging tijdens de actieperiode van school naar school. Elke keer als een school actie ging voeren, kreeg hij de fakkel overhandigd van de vorige school.